Czym są Regalia?

Różne znaczenia hasła Regalia

Regalia – łac. regalis = królewski

Regalia – charakterystyczne dla wczesnego średniowiecza dziedziny gospodarki zastrzeżone dla panującego
Regalia – oznaki i symbole władzy monarszej, królewskiej, jak: korona, berło, jabłko itp. Przykłady regaliów:

  • japońskie regalia cesarskie
  • polskie insygnia koronacyjne
  • specjalny ubiór, szczególnie strojny, ozdobny

 

Definicja słowa regalia wg Słownika języka polskiego PWN

  • Regalia – przedmioty będące symbolami władzy monarszej
  • Regalia – w średniowieczu: prawa i przywileje przysługujące wyłącznie panującemu

 

Odmiana przez przypadki słowa regalia

Mianownik Kto? Co?: regalia
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię regaliów
Celownik Komu? Czemu?: Przyglądam się regaliom
Biernik Kogo? Co?: Lubię regalia
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z regaliami
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o regaliach
Wołacz: Hej! regalia

Regalia – Polskie insygnia koronacyjne

Regalia - polskie insygnia koronacyjne produkowane w polskich manufakturach - Regalia
Regalia – polskie insygnia koronacyjne

Polskie insygnia koronacyjne, regalia królów polskich – oznaki władzy, godności i stanu królewskiego królów polskich używane podczas ceremonii koronacyjnych. Były nimi: korona, jabłko, berło, miecz.